Maluj

April 30, 2014 | Leave a Comment

Aby spakowa? stosownie a? do podró?y, b?dziesz musia? zrozumie? swoj? podró? a co si? z zanim wi??e . Bramka do pakowania jest tak, ?e masz wszystko, czego pokup w podró?y gdy najmniej miejsca . Aby skutecznie spakowa? za? w gruncie rzeczy powinno si? zaprojektowa? pakowanie. Zaplanowa? , wypada dysponowa? ze sob? list przewozowy . , Uznaj?c niektóre z korzy?ci p?yn?cych z tej listy , to trzeba ochroni? pow?ci?gliwo?? na przestrzeni rysowania . i.The indeks pakowanie pomo?e Ci uko?czy? panik? i opa?y w ostatniej chwili. Wiele razy, notorycznie zapominamy ewentualnie nosi? to, co nie jest u?yteczne . ii.When Ci przyby? do celu a wype?ni? swoj? funkcjonowanie tam, co chcesz zapakowa? spo?ród powrotem ca?okszta?t . Lista , któr? zwróci? na pocz?tku b?dzie tak przynie?? ulg? upewni? si?, i? masz wszystko, czego odjazd . Sprawa iii.In tracisz pustka w podró?y, by swobodnie pozna? , bo nie masz list? wszystko, co puder . Rzeczywisty pakowanie Gdy masz list? , jeste? gotowy , by rozpocz?? kompresja w celu Twojej podró?y. Nale?y pami?ta?, ?e s? obecnie u?o?y?a list? opart? na wydarzeniach w podró?y informacji , prognozy pogody gwoli miejsca docelowego , a oraz wa?nych wzgl?dów , takich gdy kultury natomiast tradycji swojego punktu docelowego . W tym momencie trzeba b?dzie suma razem, co b?dzie potrzebne a? do pakowania . Dlatego musisz wyciska? wszystko, czego potrzebujesz , a?eby je?dzi? z . B?dziesz ograniczy?y swoje stroje do tych, które mog? dodatnio wp?ywa? do wielu okazjach , pogodowych za? ciemniejszych kolorach przyjaznych które dzia?aj? prawid?owo na kolacje oraz dramatów . Po wyciska? wszystko, czego potrzebujesz , a?eby spakowa? , zaczniesz kompresja , przecie? uwa?aj?c , i? masz chronologi? , jak b?dziesz szale? stroje . apartamenty


Comments

Name

Email

Website

Speak your mind