• szkolenia hr
 • Po swojej wizycie w Medynie , okazj? do podró?y w czasie nie sko?czy? . W odleg?o?ci krótkiego spaceru od chwili medyny jests?ynny Skóra Suk , który jest najstarszym skóra garbarnia w ?wiecie . Garbarni skonstruowano w 11 wieku za? w dalszym ci?gu dzia?a w zupe?nie taki ju? sam strategia znaczny . Je?li mo?esz obali? ostry wo? , jest to kolejna fantastyczna asumpt , aby dojrze? ludzi pracuj?cych w bran?y, która nie zmieni?a si? od czasu setek lat . Cho? wygl?da jak brudny a cuchn?cy pracy , jest rzeczywi?cieskomplikowana przewód produkcyjna ( tudzie? my?la?e? Henry Ford proch ten pomys? ! ) . Wiele towarów dokonywanych na tym rynku s? sprzedawane w lokalnej Medina, przecie? niektóre z wyrobów skórzanych wykonanych w tym miejscu jest eksportowane na ca?ym ?wiecie . , Aby sfinalizowa? trwanie podró?y test wypada tak?e odwiedzi? madrasy Bou Inania . Jest owo pewien spo?ród niewielu miejsc religijnych w Maroku , jaki jest przyst?pny dla zwiedzaj?cych nie- islamskich. Madrasa zosta? uko?czony w AD1355 a blisko remontów w18 za? 20 wieku , przez ca?y czas ma prawdziwy sens historii .


  Comments

  Name

  Email

  Website

  Speak your mind